CHYSTÁME SE - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY NA KONÍCH - 7 a 8.2024

Image

PROBĚHLO DEN DĚTÍ a SLAVNOSTI MĚSTA MILIČÍN   - 3.6.2023

V sobotu 3.6.23 jsme strávili krásné slunečné odpoledne na dětském dni a městských slavnostech v Miličíně. Byli jsme pozváni panem starostou abychom doplnili program pro děti a trochu je povozili. Atmosféra byla super,  úžasná hudba a usměvavé děti. Děkujeme za pozvání a zase někdy příště

PROBĚHLO - UKLIDMĚ ČESKO - 6.5.2023 PÚLDENNÍ BRIGÁDA A ÚKLID NAŠEHO OKOLÍ 

Již třetím rokem jsme se zapojili do celorepublikové výzvy UKLIĎME ČESKO, v sobotu 1.4.2023 se v 9.00hod sejdeme s děvčaty z našeho kroužku a jejich rodiči, abychom se vydali do blízkého okolí našeho Ranče, naší vesnice a uklidili odpadky okolo silnice, ze škarp ( talut ), luk a polí. V minulém roce jsme sesbíraly, roztřídili a zlikvidovali 8 pytlů plastového odpadu, 6 pytlů komunálního odpadu, velké množství jiného odpadu ( železa, skla, eternitu, starých televizorů a dalšího odpadu ). Bohu žel, smutné na tom je to, že sem tento odpad odhodili někteří občané, kterým je za těžko odvézt svůj odpad do sběrného dvora, nebo domů do popelnice a tak ho raději cestou vyhodí okénkem ze svého auta.

Pokud Vám není lhostejné v jakém prostředí žijeme, kde vyrůstají naše děti, můžete se klidně připojit k nám.

Krásné jaro přejeme všichni z Ranče Šťastná hvězda

TĚŠÍME SE NA VÁS - DENNÍ, PÚLDENNÍ PROGRAMY U KONÍ - 2022/2023

V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ až LISTOPADU 2022

BŘEZNU až ČERVNU a ZÁŘÍ až LISTOPADU 2023

A PODLE POČASÍ SE NA VÁS TĚŠÍME U NÁS NA RANČI

Image

PROBĚHLO DEN DĚTÍ s SDH PETROVICE  - 27.8.2022

SDH PETROVICEV sobotu 27.8.2022 od 14hodin pořádalo dětský den pro děti členů i nečlenů sdružení. Byli jsme pozváni abychom dorazili s koňmi a povozili děti. Pozvání jsme rádi přijali a v sobotu jsme s koňmi vyrazli do Petrovic. Členové SDH připravili pro děti krásné odpoledne plné zábavných soutěží, her, občerstvení a také něco dobrého na grilu. Poržili jsme tady s nimi pěkné odpoledne a snad i trochu přispěli ke spokojenosti dětí. Děkujeme jim za pozvání a přejeme, aby se jim dařilo takovéto akce pro děti konat ještě spousty let.

PROBĚHLO MYSLIVECKÝ DEN DĚTÍ  - 20.8.2022

Rok se s rokem sešel a tak v sobotu 20.8.2022 od 14hodin se můžete opět tešit na další dětský den který pořádá  pro děti členů i nečlenů sdružení    MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT MEZNO

.Image

PROBĚHLO - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY NA KONÍCH - 7 a 8.2022

Image  

PROBĚHLO - MYSLIVECKÝ DEN DĚTÍ  - 21.8.2021

V sobotu 21.8.2021 od 14hodin pořádalo MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT MEZNO  další dětský den   pro děti členů i nečlenů sdružení.

Myslivci ze sdružení HUBERT Mezno připravili pro děti další krásné odpoledne plné zábavy. Dále tu pro děti byli šermíři ze skupiny - IN ARMIS - kteří měli pro děti připravené ukázky šermu a šermířské zbroje také lukostřelnici.

Stánek se šperky z kroužku, kde si mohli děti s rodiči vybrat něco krásného na památku.

www.krouzkarka.cz

No a také my s našimi koníky, abychom povozili milovníky koní od těch nejmenších až po ty .........

Opět jsme tu prožili krásné odpoledne, přijelo hodně dětí, které si připravený program užívali spolu s rodiči. Také počasí nám přálo a bylo příjemné teplo. Všichni společně prožili krásné odpoledne v přírodě, plné soutěží, hera a zábavy.

Nezbývá než poděkovat MS HUBERT MEZNO za pozvání, a těšit se zase na příští rok.

Image

PROBĚHLO - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY NA KONÍCH - 7 a 8.2021

Image

PROBĚHLO  -  MYSLIVECKÝ DEN DĚTÍ  - 22.8.2020

V sobotu 22.8.2020 od 14hodin pořádalo MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT MEZNO   dětský den   pro děti členů i nečlenů sdružení.

Myslivci ze sdružení HUBERT Mezno připravili pro děti krásné odpoledne plné zábavy, her a vědomostních soutěží,  kterého jsme se rádi zúčastnili i s našimi koníky, abychom povozili milovníky koní od těch nejmenších až po ty ..........

Letošní ročník se opravdu povedl, přijelo hodně dětí, které si odpoledne skutečně užívali. Také počasí nakonec přálo a i když byli hlášeny bouřky,  Všichni společně prožili krásné odpoledne v přírodě, plné soutěží, her a zábavy.

A tak děkujeme MS HUBERT MEZNO za pozvání, a těšíme se zase příští rok.

Všichni z Ranče Šťastná hvězda

Image

PROBĚHLO - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY NA KONÍCH - 7 a 8.2020

Image

PROBĚHLO - TAKÉ PEDIKŮRA JE POTŘEBA - 08.04.2020

PŘIŠLI JSME DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ A JEDNOU Z DŮLEŽITÝCH SOUČÁSTÍ ŽIVOTA S KOŇMI JE PODKOVÁŘ. MĚLI JSME ŠTĚSTÍ A NAŠLI HODNÉHO, SPOLEHLIVÉHO A HLAVNĚ ŠIKOVNÉHO PODKOVÁŘE A UMĚLECKÉHO KOVÁŘE PANA KAILA

PROBĚHLO  -  MYSLIVECKÝ DEN DĚTÍ24.8.2019

V sobotu 24.8.2019 pořádalo  MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MEZNO   dětský den   pro děti členů i nečlenů sdružení.

Myslivci ze sdružení připravili pro děti krásné odpoledne plné zábavy, her a vědomostních soutěží,  kterého jsme se rádi zúčastnili s našimi koníky, abychom povozili milovníky koní od těch nejmenších až po ty ..........

Počasí bylo krásné a tak jsme společně s myslivci a dětmi prožili krásné odpoledne v přírodě.

Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na příští rok

Všichni z Ranče Šťastná hvězda

Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image   Image

 

PROBĚHLO - VODĚNÍ DĚTÍ NA KONÍCH - 16.08.2019

TAKÉ PRO TY KTEŘÍ NEUMÍ, ALE CHTĚJÍ 

Image  Image  Image  Image

PROBĚHLO - PRVNÍ DĚTI U NÁS - 08.08.2019

PŘIŠLI SE S NÁMI SEZNÁMIT MÍSTNÍ DĚTI

Image  Image  Image  Image